HOMESITEMAPVYHLEDÁVÁNÍKONTAKT
       Vítáme Vás na stránkách firmy

Speciální Medicínská Technologie


Firma Speciální Medicínská Technologie, s.r.o. je ?eská vývojová a výrobní firma, zalo?ená na odborných zku?enostech svých zakladatel? z uplynulých dvou desetiletí.

Vyvíjíme a vyrábíme hlavn? ELEKTROCHIRURGICKÉ a KRYOCHIRURGICKÉ p?ístroje zna?ky SMT pro ?iroké vyu?ití v mnoha oborech.

Dále dodáváme velkou ?kálu p?íslu?enství a dal?í za?ízení a materiál pro zdravotnictví.

 

 

... lou?íme se pouze se spokojeným zákazníkem...

 

10 d?vod? pro? oslovit na?í spole?nost

 

 

  


Poznámka: V?echny ceny uvád?né na na?ich stránkách jsou v?etn? DPH, není-li uvedeno jinak!


Více informací


       Obory

CHIRURGIE
Více informací
Katalog

DERMATOLOGIE
Více informací
Katalog

GYNEKOLOGIE
Více informací
Katalog

OFTALMOLOGIE
Více informací
Katalog

STOMATOLOGIE
Více informací
Katalog

KOSMETIKA
Více informací
Katalog

VETERINáRNí MEDICíNA
Více informací
Katalog

       Aktuality

DEVELOPED FOR SMT PRAHA CZ (2004)